Menu Close

VEIKLOS SRITYS

Viešoji įstaiga  Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) VĮ Registrų centre įregistruotas 1997 m. gruodžio 12 dieną, reorganizavus Vilkaviškio r. Kybartų 1-ąją rajoninę ligoninę. Centras veikia pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje.

 1. Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.
 2. Centro pagrindiniai veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalifikuotas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams ir užsienio piliečiams, diegti Europos Sąjungos standartus.
 3. Centro pagrindinės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia asmens sveikatos priežiūros licencija.
 4. Siekdama savo tikslų Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
 • medicininės ir odontologinės praktikos veikla – 86.20;
 • bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21;
 • odontologinės praktikos veikla – 86.23;
 • gydytojų specialistų veikla – 86.22;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
 • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10;

 

Savo tikslams pasiekti Centras verčiasi kita įstatymu nedraudžiama ūkine komercine veikla:

 • personalo darbo ir poilsio sąlygų gerinimas;
 • pacientų sveikatos priežiūros sąlygų gerinimas;
 • konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas.

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

 

Skip to content