Registratūra 8 (342) 30535
Virbalio ambulatorija: 8 (342) 50135
Vištyčio ambulatorija: 8 (342) 63435

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0020

„VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS“

 

Siekiant pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Vilkaviškio rajono savivaldybėje, viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą, kuriuo siekiama mažinti gyventojų mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos, kraujotakos sistemos bei onkologinių ligų. Projektas skirtas problemoms susijusioms su vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktika, prevencija ir ankstyvąja diagnostika, sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu

Projekto metu bus atnaujinta infrastruktūra – atliktas patalpų remontas ir įsigyta medicininė bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Projekto naudą pajus bei turės galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis įvairaus amžiaus įstaigoje prisirašę Kybartų, Virbalio, Vištyčio seniūnijų gyventojai.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vertė – 74 699,55 Eur.

Projekto vykdytojas:

 

 

 

Pakeisti teksto dydį