Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Gerb. viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai,

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras, prisijungdamas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje ir būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus gydytojams ir sveikatos priežiūros specialistams.

Viešojoje įstaigoje Kybartų pirminiame sveikatos priežiūros centre ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei bei prieinamumui, gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų profesinei kompetencijai, bet ir korupcijos prevencijai.

Primename, kad teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei, gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų orumo.

Pažymime, jog geriausia padėka gydytojams ir sveikatos priežiūros specialistams yra Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena bei malonus žodis.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro

laikinai einanti vadovo pareigas šeimos gydytoja

Raimunda Danguolė Sutkaitienė

Informuojame, jog susidūrus su korupcinio pobūdžio veika viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre galite nedelsiant kreiptis į:

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro administraciją darbo dienomis 8.00 – 16.45 val.:

– telefonu (8 342) 30 533 arba 8 686 40 029;

– raštu, adresu: Tarybų g. 4, Kybartai. Kreipiantis raštu nurodyti: vardą, pavardę; gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti); įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas; skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

– el. paštudirektorius@kybartupspc.lt .

– vidiniu kanalu:pranesk@kybartupspc.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Raimunda Danguolė Sutkaitienė tel.(8 342) 49 248, el. paštas: danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt.

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia;

Pranešimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai apie galimus pažeidimus gali būti pateikiami naudojantis saugia sistema adresu https://sam.lrv.lt/lt/pranesk.

Saugi sistema – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje įdiegta pranešimams teikti skirta programinė įranga, pasiekiama 24 valandas per parą.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją, kur veikia antikorupcinė SAM linija. SAM el. paštas korupcija@sam.lt. Nemokamas, anoniminis pasitikėjimo telefonas 8 800 66 004.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas tarnybinių automobilių naudojimo srityje

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2017 m. vykdymo ataskaita

Korupcijos tikimybės nustatymas VšĮ Kybartų pirminės sveikatos ir priežiūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje

Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 m. vykdymo ataskaita

Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO CENTRE TVARKOS APRAŠAS

PARAMOS INICIJAVIMO, GAVIMO IR APSKAITOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 m. vykdymo ataskaita

Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019

VEIKSMŲ GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2021 M. VYKDYMO ATASKAITA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 2021 M.

Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą už 2021 metus

 

 

 

Skip to content