Menu Close

APIE MUS

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, įsteigta 1997 m., teikianti jos įstatuose numatytas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais (Kauno teritorine ligonių kasa ir kt.).

Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose.

Centro steigėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

Centro buveinės adresas – Tarybų g. 4, LT-70439 Kybartai, Vilkaviškio r sav.

Centro veikla neterminuota.

Centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais taip pat kitais dokumentais: Centro įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Centras yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, licencijuota teikti šias paslaugas:

  1. Pirminės ambulatorinės medicinos paslaugas:
  • Šeimos medicina.
  1. Bendroji:
  • Bendrosios praktikos slauga,
  • Bendruomenės slauga;
  • Akušerio praktika.
  1. Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos:
  • Odontologija;
  1. Ambulatorinės Burnos priežiūros paslaugos
  • Burnos higienisto praktika

 Vizija:

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras – inovatyvi, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams sveikatos priežiūros įstaiga.

 Misija:

Teikti pacientams mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant pacientų informacijos privatumą, pagarbą, orumą.

 Tikslai:

Kokybiškai ir savalaikiškai teikti saugias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti ligų diagnostiką ir gydymą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems bei vyresnio amžiaus asmenims, diegti ir tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo kokybės vadybą; gerinti Centro atpažįstamumą ir įvaizdį.

Mūsų vertybės:

Profesionalumas

Pagarba kolegoms ir pacientams

Atsakomybė

Bendradarbiavimas

Atidumas ir dėmesys

Skip to content